P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Par mums

VAS „Latvijas dzelzceļš” Mācību centrs - kompetencei, profesionalitātei, attīstībai un izaugsmei.

Viens no svarīgākajiem uzņēmuma resursiem ir zinošs un izglītots personāls, kas nodrošina uzņēmuma stabilu darbību un ir par pamatu tā veiksmīgai attīstībai un izaugsmei. Tādēļ būtiska nozīme ir nepārtrauktai darbinieku kvalifikācijas celšanai un profesionālo iemaņu pilnveidošanai

VAS „Latvijas dzelzceļš” Mācību centrs tika izveidots 1997.gada 2.oktobrī, lai, galvenokārt, nodrošinātu sava uzņēmuma darbinieku mācības. Jau pirmajos Mācību centra darbības gados nācās secināt, ka Latgales reģionā, kur atrodas vairākas nozīmīgas LDz struktūrvienības, nepieciešams samazināt izmaksas un ietaupīt laiku, kas pavadīts ceļā uz mācībām Rīgā, tāpēc 2002.gada 30.janvārī durvis vēra Mācību centra Daugavpils filiāle.

2014.gada 24.janvārī VAS "Latvijas dzelzceļš" Mācību centrs ieguva Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu izglītības iestādes reģistrācijas apliecību un kļuva par Profesionālās tālākizglītības iestādi "LDZ Mācību centrs".

Šo gadu laikā Profesionālās tālākizglītības centrs "LDZ Mācību centrs" no bāzes - sava uzņēmuma darbinieku apmācībām, kļuvis par mācību pakalpojumu sniedzēju citiem LDz koncerna uzņēmumiem, dzelzceļa nozares uzņēmumiem un sadarbības partneriem. Šobrīd Profesionālās tālākizglītības iestāde "LDZ Mācību centrs" vienīgais Latvijā nodrošina apmācības darbam dzelzceļa nozarē nepieciešamo sertifikātu iegūšanai.

Svarīgākie kvalitatīvas apmācības priekšnosacījumi ir pasūtītāja prasībām atbilstoša mācību programma un pasniedzēji ar praktisku pieredzi, ne vien pieaugušo izglītošanā, bet arī mācību programmā aplūkotajās tēmās. Tādēļ liela uzmanība tiek veltīta tam, lai piedāvāto programmu sniegtās zināšanas noderētu darbam, reālo problēmu analīzei un risināšanai. Programmas tiek regulāri pilnveidotas, papildinātas, ņemot vērā mācību dalībnieku un pasūtītāju atsauksmes, iekļaujot jauninājumus, kā arī izmaiņas likumdošanā attiecīgajā jomā. Profesionālās tālākizglītības centrs "LDZ Mācību centrs" rūpīgi veic pasniedzēju atlasi - kā rezultātā pasniedzēji tiek pieaicināti dzelzceļa nozarē pieredzējuši un darba devēju atzinīgi novērtēti eksperti, konsultanti, dzelzceļa profesionālās izglītības mācībspēki, tai skaitā mācībspēki no ārvalstīm.

Mācību darbs tiek organizēts atbilstoši mācību programmas saturam un mērķiem:

  • apmācība darbam nepieciešamo sertifikātu iegūšanai;
  • semināri par dzelzceļā pielietojamās tehnikas un tehnoloģiju attīstību;
  • teorētiskās un praktiskās nodarbības tehnikas un tehnoloģiju pielietošanā, darba drošībā;
  • informācijas sistēmu lietotāju praktiskā apmācība;
  • semināri par aktualitātēm LR un LDz normatīvajos aktos, pieredzes apmaiņa, situāciju analīze.

Pašlaik Profesionālās tālākizglītības centrs "LDZ Mācību centrs" piedāvā vairāk kā 70 pieaugušo neformālās izglītības programmas, kā arī operatīvi nodrošina jaunu programmu izstrādi atbilstoši VAS "Latvijas dzelzceļš" mācību vajadzībām vai ārējo klientu pieprasījumam.

Mācības, galvenokārt, notiek mācību telpās Rīgā (Dzirnavu iela 147/3) un Daugavpilī (Rīgas iela 78). Mācību dalībnieki tiek nodrošināti ar kvalitatīviem lekciju konspektiem un izdales materiāliem, mācību telpās ir pieejams internets. Praktiskās mācības tiek organizētas mācību programmai piemērotā objektā, ņemot vērā darba vides specifiku, un pēc iespējas tuvāk grupas dalībnieku darba vietai Latvijas reģionā.  

Profesionālās tālākizglītības centrs "LDZ Mācību centrs" nākotnes plāni - jaunu pieaugušo neformālās, tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde, sadarbība ar Eiropas dzelzceļu mācību centriem, Eiropas Savienības finansējuma piesaiste.