P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

2019. gada 2.oktobrī Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” tika uzsākta profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem” (160 akadēmiskās stundas) realizācija un akreditācijas process.Šīs izglītības programmas galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu darbiniekiem, kas ir atbildīgi par civilās aizsardzības nodrošināšanu uzņēmumu objektos, kā arī tām personām, kuru pienākumos ir nodrošināt  izglītojošo darbību civilās aizsardzības jomā.

Nerimstoši mēnesi no mēneša Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” kolektīvs seko līdzi izglītības kvalitātei. Novembrī  tika veikta izvērtēšana 27 mācību kursiem.Iepriekšējā rakstā jau minējām, ka novembrī augstus kvalitātes rādītājus uzrādīja kurss “Excel 2016- lietpratēju līmenis”. Esam gandarīti, jo ļoti augstus rādītājus un atzinīgus vārdus no izglītojamajiem ieguva arī kursi: TEN (TD1); Autoiekrāvēja un elektroiekrāvēja operators; BITU. Kravas celtņi; TEN (CD3).

Ir aizritējuši 2019./2020.mācību gada pirmie trīs mēneši. VAS “Latvijas dzelzceļš” Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” neatlaidīgi turpina pilnveidot izglītības procesa kvalitāti: gan aktualizējot izglītības programmas, uzlabojot mācību prezentāciju vizuālo un saturisko daļu, gan arī veicot pasniedzēju snieguma sistemātisku vērtēšanu. Pasniedzēju vērtēšana pamatā tiek veikta 2 veidos:

Mācībspēks- tās ir zināšanas,

Mācībspēks- tā ir pieredze,

Mācībspēks- tā ir nākotne,

Mācībspēks- tas ir virzītājspēks!

Sakām sirsnīgu paldies LDZ Mācību centra lektoriem par nerimstošo darba sparu un sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā ikvienu izglītības jomas pārstāvi! Vēlam nezūdošu enerģiju un radošumu!

Pages