Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Lai varētu nodrošināt pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām nediskriminējošas pārvietošanās iespējas vilcienā un ar to saistītajā infrastruktūrā un sniegtu pilnvērtīgu palīdzību šādiem pasažieriem,  Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs” sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons” aprīļa nogalē organizēja mācību kursus „Pasažieru pārvietošana ar ratiņkrēsliem”. Kursi bija paredzēti "Latvijas dzelzceļa" personāla, kas sniedz šādus pakalpojumus,  teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu gūšanai. Mācību kursi notika gan Rīgā, gan Daugavpilī.

Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs” Daugavpilī š.g. 22. un 23.aprīlī tika organizēts mācību kurss „Pacēlāju operators darbam ar pacēlājiem NIFTY lift-140 un ПМ‑0104”, kura laikā  VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances darbiniekiem tika sniegtas gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas darbam ar šo tehniku.

VAS „Latvijas dzelzceļš” Profesionālās tālākizglītības iestādē ”LDZ Mācību centrs” Daugavpilī laikā no š.g. 18.februara līdz 26.februārim tika organizēts 40 stundu mācību kurss programmā ”Uzticības persona darba aizsardzībā”. Mācības noritēja spraigi ļoti pozitīvā  gaisotnē.

Ar šī gada 2.janvāri LDz Mācību centrs ieguvis jaunu nosaukumu Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs”.  Iestādes darbības mērķis ir veidot pozitīvu un radošu izglītības vidi, uzlabot dzelzceļa kustības drošību, sekmēt dzelzceļa profesijas prestižu, dzelzceļa darbinieku profesionālo pēctecību un nodrošināt kvalitatīvu teorētisku un praktisku apmācību, kas sekmētu izglītojamo:

Izglītības pakalpojumu nodrošināšanai pasaulē aktīvi tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas. Arī VAS „Latvijas dzelzceļš” ir pievērsies progresīvai apmācības formai. Lai VAS „Latvijas dzelzceļš” darbinieki varētu efektīvāk, ātrāk un kvalitatīvāk pildīt savus amata pienākumus, veicot darbus ar datoru, uzņēmumā ir uzsākts datorzināšanu pilnveidošanas pilotprojekts E-apmācības.


Projekta mērķis ir noteikt VAS „Latvijas dzelzceļš” darbinieku datorprasmju līmeni un nepieciešamības gadījumā organizēt e-apmācības tiem, kuriem tas nepieciešams.

Pages