Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, LDZ velta liela uzmanību šim jautājumam. Šobrīd „Latvijas dzelzceļš” koncernā ir apstiprināta un darbojas Vides politika. Viens no virzieniem Vides politikas mērķu sasniegšanai ir darbinieku izglītošana. Tāpēc š.g.

Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs” pagājušā gada nogalē ieguva Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienesta profesionālās izglītības programmu licences profesionālās pilnveides izglītības programmām ” Dzelzceļa satiksmes drošība, tās kontrole un uzraudzības nodrošināšana” P-10670 un „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” P-10671.  Šīs programmas atbilst valsts noteiktajiem standartiem, un iegūtās licences dod tiesības īstenot šīs programmas Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs”.

Gada nogalē mēs katrs parasti novērtējam paveikto, atceramies spilgtākos notikumus un ar jaunu apņēmību raugāmies nākotnes iecerēs. Arī LDZ Mācību centrā brītiņu pirms Ziemassvētkiem, 19.decembrī, tika organizēts pasākums, kura laikā ielūkojamies LDZ Mācību centra paveiktajā un izteicām vislielāko „paldies” mūsu pasniedzējiem, apbalvojot piecus labākos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Uzslavas rakstu „Par ieguldījumu Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” mācību procesa pilnveidošanā un aktīvu, radošu darbību VAS „Latvijas dzelzceļš” darbinieku izglītošanā”.

Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” teritorijā dzelzceļa darbinieku mācību procesa pilnveidošanai un uzlabošanai ir uzstādīta dzelzceļa pārmiju pārveda. LDZ Mācību centra izglītojamajiem tagad būs iespēja ne tikai apgūt teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas, drošā vidē izprast dzelzceļa pārmiju pārvedu uzbūvi, funkcijas un darbību, pārliecināties par savām zināšanām, iesaistoties praktiskajā darbā.

2014.gada 24.novembrī un 4.decembrī Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs” tika organizēti semināri par aktuālajiem jaunumiem būvniecības normatīvajos aktos. Lektori VAS „Latvijas dzelzceļš” Galvenās inženiera daļas Būvniecības nodaļas vadītāja vietnieks, vecākais būvinspektors J.Lupiks un Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore I.Oša iepazīstināja ar galvenajām izmaiņām 01.10.2014.

Pages