Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Lai dzelzceļa kravu nosūtītāja kravu iekraušana un nostiprināšana segtajos vagonos un vaļējā ritošajā sastāvā tiktu veikta pareizi, atbilstoši noteiktajai kartībai un prasībām, ir nepieciešami šim mērķim speciāli apmācīti atbildīgie darbinieki, kuri ir nokārtojuši tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams noteikta veida kravu iekraušanai un nostiprināšanai, un  spētu veikt dzelzceļa kravu iekraušanas, izvietošanas un nostiprināšanas darbu vadīšanu.

                    Š.g. 17.maijā noslēdzās Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” organizētās 40 stundu mācības “Būvdarbu tāmēšana”, kurās piedalījās speciālisti no  VAS Latvijas dzelzceļa  Ģenerāldirekcijas,  Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa un Ceļu distances.

Kursu vadīja  lektors Mag. Ing. Guntars Liepiņš.

Dažādi informatīvi videomateriāli un mācību filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par kvalitatīva darba izpildes jautājumiem, tāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" Personālas direkcijas Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” izsludina konkursu par mācību filmu, video rullīšu sagatavošanu Latvijas dzelzceļa speciā

Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs” aicina uz 16 ak/h mācību kursu "Darba aizsardzība uzņēmumā".

Mācībās apskatāmās tēmas:

1.      Darba aizsardzības organizatoriskās prasības.

2.      Darba vides riska faktori:

·         darba vides riska faktori-fizikālie, ķīmiskie, traumatiskie, u.c.,

·         ar darbu saistītās slimības un arodslimības,

Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” laika posmā no februāra līdz aprīlim organizēja 40 stundu mācību kursu "IP tīklu apkalpošanas tehniķis, v2.0". Mācību kurss bija paredzēts LDZ tīklu apkalpojošā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. Mācības notika gan Rīgā, gan arī LDZ Mācību centrā Daugavpilī. Pavisam šajās mācībās savas zināšanas pilnveidoja sešdesmit seši Signalizācijas un sakaru distances darbinieki.

Pages