P O T C P S S
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

             Viena no VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatvērtībām un prioritātēm ir drošība, līdz ar to arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs”  velta īpašu uzmanību mācību programmu sagatavošanai šajā jomā, kas ir vērstas uz drošas un veselīgas darba vides veidošanu.

            Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” ir izstrādātas vairākas mācību programmas darbinieku apmācībai jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm, darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbu veikšanai augstumā: “Darbs augstumā (minimālās prasības)” 8 ak/h, “Darbs augstumā” 24 ak/h, “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās” 24 ak/h.

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti – Dzelzceļa transporta institūtu un SIA „Composite Constructions” realizē Eiropas Savienības vides finanšu programmas LIFE + un Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētu projektu: „Inovatīvi risinājumi dzelzceļā trokšņa pārvaldībā” (Projekta Nr. – LIFE11 ENV/LV/376 ISRNM).

Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” teritorijā ir izbūvēts jauns mācību poligons:  dzelzceļa pārmiju pārvedas komplekts  ar elektropievada garnitūru un sliežu ķēdi, kur pārmija tiek pārlikta no manevru kolonas.

Mācību poligons Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” izglītojamajiem paver jaunas iespējas, jo tagad varēs apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas,  bet arī, pašiem darbojoties drošā vidē, pārliecināties par savam zināšanām, pilnveidot praktiskās iemaņas  un labāk izprast dzelzceļa pārmiju pārvedu uzbūvi, funkcijas un darbību.

24.aprīlī ikgadējās VAS „Latvijas dzelzceļš” Lielās sakopšanas talkas ietvaros arī Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” teritorijā raiti ritēja dažādi vides uzkopšanas un labiekārtošanas darbi.

Daba šim pasākumam bija veltījusi brīnišķīgu dienu, tādēļ  līdzi ņemot labu garastāvokli un strādāt gribēšanu,  kopīgā darbā apvienojās un iniciatīvu izrādīja viss Personāla direkcijas kolektīvs. Darbs tika paveikts godam un gūts gandarījums par to, ka LDZ Mācību centra teritorija kļuvusi vēl tīkamāka gan pašiem, gan tā apmeklētājiem  

Pages