P O T C P S S
 
 
 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Profesionālās tālākizglītības iestāde "LDZ Mācību centrs" sveic Zinību dienā!

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir nodarbināto drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana darbā. Veicot darbus augstumā,  pretkritiena aizsardzības prasības ir viena no svarīgākajām darba aizsardzības sastāvdaļām.

Par darbu augstumā tiek uzskatīts tāds darbs, kas tiek veikts vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

2015.gada 30.jūnijā noslēdzās Personāla direkcija izsludinātais konkurss par “Labāko dzelzceļa tematikas ideju Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” teritorijas sienas labiekārtošanai”.

Neskatoties uz to, ka atsaucība varēja būt lielāka, tika iesniegti vērības cienīgi priekšlikumi ar idejām sienas izskata uzlabošanai. Konkursā tika vērtēta radošā izdoma un  atbilstība konkursa noteikumiem.

Visā pasaulē viens no uzņēmumu aktuālākajiem jautājumiem ir darba drošība. Arī koncernā “Latvijas dzelzceļš” darba drošībai ir veltīta īpaša nozīme. Nereti valda uzskats, ka vārdu savienojums “darba aizsardzība” asociējas ar grūti izprotamām normatīvo aktu prasībām un formālu pienākumu izpildi, tomēr droša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem darbinieku produktivitātei un veselības saglabāšanai.

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” tiek īstenoti dažādi pasākumi drošas un veselīgas darba vides veidošanai, viens no šādiem pasākumiem, protams, ir darbinieku izglītošana un informēšana.

2015.gada maija mēnesī VAS „Latvijas dzelzceļš” izmantos vēl pēdējo lielisko iespēju, šajā Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansējuma plānošanas periodā, apmācīt savus darbiniekus un celt savu darbinieku kvalifikāciju ar Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansējuma piesaisti.

Pages