Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību, jo 2018.gada 25.maijā Latvijā tika piemērota ES Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR),kura nesa virkni izmaiņu un jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem.                                                                                           Arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” aktīvi iesaistījās koncerna Latvijas dzelzceļš darbinieku izglītošanā un sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Informatīvo tehnoloģi

Personas dati var būt jebkāda informācija.                                               Kas ir personas dati?                                                                              Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.                                                                       Kas ir datu subjekts?                                                                                Datu subjekts fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identifi

No 2015.gada LDZ Mācību centrs ļoti veiksmīgi realizē mācības darbu veikšanai augstumā. Lai nodrošinātu drošu darbu veikšanu augstumā atbilstoši 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, ir izstrādātas trīs neformālas izglītības programmas. It sevišķi ļoti atzinīgi ir novērtēta 24 ak/h izglītības programma “Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās”, kas ir paredzēta industriālā alpīnista darbu veikšanai.

Pages