P O T C P S S
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Pavasara pilnbriedā 11 Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” mācībspēki pēc intensīvām 4 mēnešu mācībām ieguva sertifikātu  profesionālās kompetences pilnveides programmā  “Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”, B programma, 72 stundas, kas saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā. Personāla darbs ir saistīts ar pieaugušo apmācībām, tādēļ izglītības programma tika aprobēta atbilstoši “LDZ Mācību centrs” vajadzībām.

Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” personāls Daugavpilī aktīvi iesaistījās Valsts izglītības satura centra ESF projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”  un guva jaunas  zināšanas 32 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Andragoģija – pieaugušo izglītības principi un prakse”.Strādājot jebkurā profesijā ir jāsaskarās ar tehnoloģiju attīstību, kas no strādājošiem pieprasa sekot līdzi jaunajām, kā arī prasmi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, tāpēc, lai turētos līdzi laika diktēt

Lai nodrošinātu 05.05.2016. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma prasību ievērošanu un pilnveidotu “Latvijas dzelzceļš” koncerna darbinieku zināšanas,  Profesionālās tālākizglītības  iestāde “LDZ Mācību centrs” sadarbībā ar Tehniskās inspekcijas Ārkārtējo situāciju un atjaunošanas līdzekļu nodaļu un Drošības direkcijas Iekšējās drošības daļu š.g.

Pages