Mācību kursi
Mācību programmas nosaukums Mācību stundu skaits
Lietišķā angļu valoda 120 Vairāk