Mācību kursi
Mācību programmas nosaukums Mācību stundu skaits
Dzelzcela tehniskās ekspluatācijas noteikumi kustības organizācijas saimniecibas darbiniekiem - 2 8 Vairāk
Dzelcela tehniskās ekspluatācijas noteikumi kustības organizācijas saimniecības darbiniekiem - 3 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi kustības organizācijas saimniecibas darbiniekiem - 4 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskas ekspluatā noteikumi kustības organizacijas saimniecības darbiniekiem -5 8 Vairāk
Tehniskās ekspluatācijas noteikumi Ceļu distances darbiniekiem - 2 8 Vairāk
Tehniskās ekspluatācijas noteikumi Ceļu distances darbiniekiem - 3 8 Vairāk
Tehniskās ekspluatācijas noteikumi Ceļu distances darbiniekiem - 4 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi elektrotehniskās saimniecības darbiniekiem (A) 8 Vairāk
Dzelceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi elektrotehniskās saimniecības darbiniekiem (V) 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi elektrotehniskās saimniecības darbiniekiem (Z) 6 Vairāk
Tehniskās ekspluatācijas noteikumi Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa darbiniekiem 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi vagonu saimniecības darbiniekiem(2) 8 Vairāk
Tehniskās ekspluatācijas noteikumi vagonu tehniskās apkopes punktu darbiniekiem(3) 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi vagonu saimniecības darbiniekiem(4) 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi pilnā apjomā 8 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi vilces līdzekļu vadītājiem un vilces līdzekļa vadītāja palīgiem(CD,TD) 16 Vairāk
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi dalībniekiem ,kuriem nav darba pieredzes dzelzceļa joma (Ārējiem klientiem) 24 Vairāk