P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mācību programmas nosaukums Mācību stundu skaits
Atbildīgā persona instruktāžu veikšanai 8 Vairāk
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju 6 Vairāk
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju (Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Autoiekrāvēja vadītājs 8 Vairāk
Bīstamo iekārtu standartu satura izskaidrošana un piemērošana apkalpošanas procesā. Kravas celtņi 16 Vairāk
Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Darbu izpildītāju spiedieniekārtās apmācība 16 Vairāk
Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Katlu iekārtu operatoru apmācība 16 Vairāk
Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Kravas celtņi 16 Vairāk
Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Stropētaju apmācība(Atkārtotā apmācība) 16 Vairāk
Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Stropētāju un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoru apmācība. 24 Vairāk
Bīstamo kravu drošības konsultantu sagatavošana 72 Vairāk
Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi 8 Vairāk
Cilvēku celšanai paredzētā hidrauliskā pacēlāja operators 8 Vairāk
Cilvēku celšanai paredzētā hidrauliskā pacēlāja operators (Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Civilā aizsardzība 4 Vairāk
Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 7 Vairāk
Darba aizsardzība uzņēmumā 16 Vairāk
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 Vairāk
Darbs augstumā (Minimālās prasības) 8 Vairāk
Darbs augstumā (Minimālās prasības).Atkārtotā apmācība 6 Vairāk
Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās,augstkāpēja darbs 24 Vairāk
Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās,augstkāpēja darbs (Atkārtotā apmācība) 7 Vairāk
Darbs augstumā,augstkāpēja darbs 16 Vairāk
Darbs augstumā,augstkāpēja darbs(Atkārtotā apmācība) 7 Vairāk
Drošība prasības darbā ar gāzēm un gāzu baloniem 6 Vairāk
Dzelzceļa infrastruktūras apkopes un remonta īpatnības, veicot darbus ziemas sezonā (CD) 8 Vairāk
Dzelzceļa kravu izvietošanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi 8 Vairāk
Dzelzceļa kravu izvietošanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi(Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Dzelzceļa satiksmes drošība,tās kontrole un uzraudzības nodrosināšana 160 Vairāk
Dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošie normatīvie akti vilces līdzekļa vadītāja palīgiem(CD) 16 Vairāk
Hoperdozatoru un pašizgāzējvagonu vadība 13 Vairāk
Kustības drošības tehnoloģija 16 Vairāk
Metinātāju apmācība metināšanai ar aktīvo gāzi aizsargvidē (MIG/MAG) uz Fronius ierīces 8 Vairāk
Metinātāju apmācība metināšanai ar elektrodu (MMA) uz Fronius ierīces 8 Vairāk
Motorzāģa un krūmgrieža vadītājs 32 Vairāk
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem 160 Vairāk
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem 160 Vairāk
Par speciālo operāciju veikšanu - vilciena sastādīšanu un manevru darbu vadīšanu(Vagonu saimniecības darbiniekiem) 8 Vairāk
Par speciālo operāciju veikšanu-vilciena sastādīšanu un manevru darbu vadīšanu (Atkārtota apmācība) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (A elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (B elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (C elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (Cz elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Pirmās palīdzības sniegšana 12 Vairāk
Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču ekspluatacijas remonta un bojājumu laikā (Pārmijas ierīces) 8 Vairāk
Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču remonta un bojājumu laikā(Situācijas 1-32) 32 Vairāk
Rīcības kārtība nestandarta situācijās BOMBARDIER centralizācijas sistēmas darbā 8 Vairāk
Rīcības kārtība nestandarta situācijās THALES centralizācijas sistēmas darbā 8 Vairāk
Sliežu ceļu uzturēšana līknēs 8 Vairāk
Ugunsdrošība 3 Vairāk
Ugunsdrošība darba vietā 20 Vairāk
Ugunsdrošība darba vietā(Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Ugunsdzēsības un glābšanas darbi 80 Vairāk
Uzticības persona darba aizsardzībā 40 Vairāk
Vilcienu apkopes tehnoloģija 8 Vairāk
Vilcienu kustības drošības nodrošināšana, veicot ceļa darbus 8 Vairāk
Zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss-apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (Bz elektrodrošības grupa) 8 Vairāk