P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mācību programmas nosaukums Mācību stundu skaits
Personāla apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (A elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss -apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (B elektrodrošības grupa) 16 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos(B elektrodrošības grupa) atkārtotā apmācība 8 Vairāk
Zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss-apmācība elektrodrošības grupas iegūšanai (Bz elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (C elektrodrošības grupa) 16 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos( C elektrodrošības grupa)-(atkārtotā apmācība) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (Cz elektrodrošības grupa) 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (B elektrodrošības grupa) ar priekšzināšanām 8 Vairāk
Personāla apmācība elektrodrošības jautājumos (C elektrodrošības grupa)ar priekšzināšanām 8 Vairāk
BITU. Kravas celtņi (atbildīgajiem speciālistiem) 16 Vairāk
BITU. Katlu iekārtu operatoru apmācība 16 Vairāk
BITU. Darbu izpildītāju spiedieniekārtās apmācība 16 Vairāk
BITU. Stropētāju un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoru apmācība. 16 Vairāk
BITU.Stropētājs un no zemes vadāmo kravas celtņu operators(attālinātā apmācība) 8 Vairāk
BITU. Stropētajs un no zemes vadāmo kravas celtņu operators (atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
BITU.Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli, to drošu lietošanu un kravas drošu pārvietošanu (attālinātā apmācības) 8 Vairāk
BITU.Atbildīgais specālists par hidrauliskā pacēlāja tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju 6 Vairāk
BITU.Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju (Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
BITU.Cilvēku celšanai paredzētā hidrauliskā pacēlāja operators 6 Vairāk
BITU.Cilvēku celšanai paredzētā hidrauliskā pacēlāja operators (Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās,augstkāpēja darbs 24 Vairāk
Darbs augstumā un grūti pieejamās vietās,augstkāpēja darbs (Atkārtotā apmācība) 7 Vairāk
Darbs augstumā,augstkāpēja darbs 16 Vairāk
Darbs augstumā,augstkāpēja darbs(Atkārtotā apmācība) 7 Vairāk
Darbs augstumā (Minimālās prasības) 8 Vairāk
Darbs augstumā (Minimālās prasības).Atkārtotā apmācība 6 Vairāk
Dzelzceļa kravu izvietošanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi 8 Vairāk
Dzelzceļa kravu izvietošanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi(Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Par speciālooperāciju veikšanu-vilciena sastādīšanu un manevru darbu vadīšanu 16 Vairāk
Par speciālo operāciju veikšanu - vilciena sastādīšanu un manevru darbu vadīšanu(Vagonu saimniecības darbiniekiem) 8 Vairāk
Par speciālo operāciju veikšanu-vilciena sastādīšanu un manevru darbu vadīšanu (Atkārtotā apmācība) 8 Vairāk
Bīstamo kravu drošības konsultantu sagatavošana 72 Vairāk
Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi 8 Vairāk
Sliežu ceļu uzturēšana līknēs 8 Vairāk
Vilcienu kustības drošības nodrošināšana, veicot ceļa darbus 8 Vairāk
Dzelzceļa infrastruktūras pievadceļu uzturēšanas īpatnības 8 Vairāk
Kustības drošības tehnoloģija 16 Vairāk
Vilcienu apkopes tehnoloģija 8 Vairāk
Dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošie normatīvie akti vilces līdzekļa vadītāja palīgiem(CD) 16 Vairāk
Hoperdozatoru un pašizgāzējvagonu vadība 13 Vairāk
Drošības prasības,veicot dzelzceļa ritošā sastāva un pārvadājamo bīstamo kravu fizisko kontroli (ārejiem klientiem) 6 Vairāk
Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču ekspluatacijas remonta un bojājumu laikā (Pārmijas ierīces) 8 Vairāk
Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču remonta un bojājumu laikā(Situācijas 1-32) 32 Vairāk
Rīcības kārtība nestandarta situācijās BOMBARDIER centralizācijas sistēmas darbā 8 Vairāk
Rīcības kārtība nestandarta situācijās THALES centralizācijas sistēmas darbā 8 Vairāk
Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 7 Vairāk
Civilā aizsardzība 4 Vairāk
Ugunsdrošība 3 Vairāk
Ugunsdrošība darba vietā 20 Vairāk
Ugunsdrošība darba vietā(Atkārtotā apmācība) 4 Vairāk
Ugunsdzēsības un glābšanas darbi 80 Vairāk
Darba aizsardzība uzņēmumā 16 Vairāk
Atbildīgā persona instruktāžu veikšanai 8 Vairāk
Uzticības persona darba aizsardzībā 40 Vairāk
Drošība prasības darbā ar gāzēm un gāzu baloniem 6 Vairāk
Metinātāju apmācība metināšanai ar aktīvo gāzi aizsargvidē (MIG/MAG) uz Fronius ierīces 8 Vairāk
Metinātāju apmācība metināšanai ar elektrodu (MMA) uz Fronius ierīces 8 Vairāk
Atbildīgais speciālists par sastatnēm 6 Vairāk
Autoiekrāvēja un elektroiekrāvēja operators 8 Vairāk
Elektrisko palešu pacēlāja operators 4 Vairāk
Pirmās palīdzības sniegšana 12 Vairāk
Metālapstrādes pamati 24 Vairāk
Kokapstrādes pamati 20 Vairāk
Motorzāģa un krūmgrieža vadītājs (Tikai LDZ koncerna darbiniekiem) 32 Vairāk
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 Vairāk
Dzelzceļa satiksmes drošība,tās kontrole un uzraudzības nodrosināšana 160 Vairāk
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem 160 Vairāk
Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem 160 Vairāk
Seminārs "Civilā aizsardzība" Vairāk