P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā veikt par ugunsdrošību objektos atbildīgo personu zināšanu pilnveides periodisko atkārtoto apmācību, lai tās spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus savas kompetences ietvaros, ievērojot ugunsdrošības noteikumu prasības komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās.

Dalībnieki: 

Par ugunsdrošību objektos atbildīgās personas, kas jau ir ieguvušas izglītību ugunsdrošības jomā atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām) un atbilstoši profesionālās pilnveides 160 stundu mācību programmai.

Tēmas: 

Ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie akti;

Aktualitātes Ugunsdrošības noteikumu ievērošanas prasībās;

Būtiskākais ugunsdrošības nodrošināšanā, darba organi-zēšanas pamatprincipi;

Ar ugunsdrošības nodrošinā-šanu saistīto aktuālo jautājumu izskatīšana;

 

Stundu skaits: 

4 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties