P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgās personas, kas spēj patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus savas kompetences ietvaros, ievērojot ugunsdrošības noteikumu prasības komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās.

Dalībnieki: 

Darbinieki, kas izstrādā ugunsdrošības instrukcijas, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi saimnieciskās darbības objektos un publiskos objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektos ar sprādzienbīstamu vidi.

Tēmas: 

Degšanas process;

Vielu un materiālu ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;

Vispārīgās ziņas par ugunsdrošību reglamen-tējošiem normatīvajiem aktiem;

Ugunsdrošības noteikumu prasības;

Vispārīgās ziņas par ugunsdzēsības ūdensapgādi;

Vispārīgās ziņas par ugunsaizsardzības sistēmām;

Ugunsgrēka dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem;

Ugunsdrošības nodrošināšanas un darba organizēšanas pamatprincipi;

Ieskaite.

Stundu skaits: 

20 akadēmiskas stundas(t.sk. 4 ak/h praktiskās nodarbības)

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
  • 25.04.2023
  • 26.04.2023
  • 27.04.2023
  • 09:00 līdz 16:15
  • 09:00 līdz 16:15
  • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties