P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem iegūt un papildināt zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi ekspluatētu elektroietaises un veiktu darbus tajās, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību un samazinātu negadījumu risku darbu veikšanas laikā

Papildus informācija: 

***Pēc mācībām tiek izsniegta "Profesionālās tālākizglītības iestādes LDz Mācību centrs" apliecība par kursa apgūšanu 

Dalībnieki: 

Darbinieki, kas ekspluatē elektroietaises vai veic darbus elektroietaisēs brigādes sastāvā, ko vada  personas ar vismaz  Bz vai Cz elektrodrošības grupu 

Tēmas: 

 

  • Dzelzceļa pamatelektroiekārtas, elektroietaises, to iedalījums;
  • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
  • Elektrotraumu veidi;
  • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
  • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
  • Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
  • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvajām daļām;
  • Darbu izpildes veidi;
  • Elektrodrošības  tehniskie pasākumi, veicot darbus dzelzceļa elektroietaisēs;
  • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai dzelzceļa elektroietaisēs.

 

Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties