P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Sniegt zināšanas par ugunsdrošības nodrošināšanas pamatprincipiem, ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ugunsdrošības uzraudzības kārtību. Apgūt ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, apgūt prasmes izstrādāt ugunsdrošības instrukcijas, rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā un risināt ar ugunsdrošību saistītos organizatoriskos jautājumus. Apgūt zināšanas un prasmes veikt objekta ugunsdrošības uzraudzību

Dalībnieki: 

Par ugunsdrošību atbildīgajie darbinieki vai arī personas, kas nodrošina izglītojošo darbību ugunsdrošības jomā

Tēmas: 

Ugunsdrošības uzraudzība;

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums;

Praktiskās nodarbības;

Noslēguma pārbaudījums.

Stundu skaits: 

160 akadēmiskās stundas (t.sk. 80 ak/h mācību prakse)

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties