P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā veidot izpratni un prasmes civilās aizsardzības jautājumu risināšanā personām, kas ir atbildīgas par civilās aizsardzības nodrošināšanu komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās (turpmāk – objektos) un personām, kas nodrošina izglītojošo darbību civilās aizsardzības jomā, veidojot viņu profesionālās kompetences, lai šīs personas spētu vadīt un organizēt civilās aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus objektos, tai skaitā veikt izglītojošo darbu civilās aizsardzības un drošības jautājumos

Dalībnieki: 

<p>Par civilo aizsardzību atbildīgie darbinieki vai arī personas, kas nodrošina izglītojošo darbību civilās aizsardzības jomā

Tēmas: 

Civilās aizsardzības pamati;

Drošas uzvedības principi;

Prakse - komercsabiedrībā, valsts un pašvaldības dibinātā iestādē vai sabiedriskā organizācijā;

Noslēguma pārbaudījums.

 

Stundu skaits: 

160 akadēmiskā stundas(t.sk.80 ak/h praktiskās mācības)

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties