Mācību kursi
Mērķis: 

Darbinieku adaptācija un integrēšana uzņēmumā

Dalībnieki: 

Jaunie VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki, kuri izturējuši pārbaudes laiku un pieņemti pastāvīgā darbā

Tēmas: 
 • Koncerna “Latvijas dzelzceļš” stratēģija;
 • Koncerna  “Latvijas dzelzceļš” vieta Latvijas tautsaimniecībā un transporta nozarē;
 • Koncerna  “Latvijas dzelzceļš” iekšējā komunikācija;
 • VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldes struktūra;
 • Koncerna “Latvijas dzelzceļš”  atkarīgās sabiedrības;
 • Darba aizsardzība uzņēmumā;
 • Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības iespēju apskats;
 • VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku sociālās garantijas;
 • Ieskats LDZ Mācību centra darbībā
 • Latvijas dzelzceļa vēsture.
Stundu skaits: 

5 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties