Mācību kursi
Mērķis: 

 Papildināt zināšanas, iegūt prasmes un iemaņas datorprogrammas „MS Word 2010” efektīvai izmantošanai

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuriem amata pienākumu veikšanai nepieciešamas MS Word 2010 prasmes lietotāja līmenī

Tēmas: 
  • Lietojumprogrammas MS Word 2010 vai MS Word 2013 darba vides raksturojums;
  • Teksta un rindkopas formatēšana;
  • Dokumenta lappuses iestatījumi un druka;
  • Tabulas;
  • Dažādu objektu un grafisko elementu iekļaušana dokumentā;
  • MS Outlook 2010 vai 2013.

 

Stundu skaits: 

~55 akadēmiskās stundas: ievadinstruktāža patstāvīgam darbam e-apmācību vidē 2 ak/st.; patstāvīgās mācības e-apmācību vidē ~ 50 ak/st., kontaktstundas 2 ak/st.; noslēguma ieskaites tests 1ak/h 15 min

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties