P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

 Papildināt zināšanas, iegūt prasmes un iemaņas datorprogrammas „MS Word 2010” efektīvai izmantošanai

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuriem amata pienākumu veikšanai nepieciešamas MS Word 2010 prasmes lietotāja līmenī

Tēmas: 
  • Lietojumprogrammas MS Word 2010 vai MS Word 2013 darba vides raksturojums;
  • Teksta un rindkopas formatēšana;
  • Dokumenta lappuses iestatījumi un druka;
  • Tabulas;
  • Dažādu objektu un grafisko elementu iekļaušana dokumentā;
  • MS Outlook 2010 vai 2013.

 

Stundu skaits: 

~55 akadēmiskās stundas: ievadinstruktāža patstāvīgam darbam e-apmācību vidē 2 ak/st.; patstāvīgās mācības e-apmācību vidē ~ 50 ak/st., kontaktstundas 2 ak/st.; noslēguma ieskaites tests 1ak/h 15 min

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties