P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Papildināt zināšanas, iegūt prasmes un iemaņas datorprogrammas" Microsoft Office PowerPoint 2010 vai 2013" efektīvai izmantošanai

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuriem amata pienākumu veikšanai nepieciešamas zināšanas PowerPoint 2010 vai 2013 prasmes lietotāja līmenī

Tēmas: 
  • Lietojumprogrammas  Microsoft Office PowerPoint 2010 vai 2013 darba vides raksturojums;
  • Pamatdarbības ar slīdiem un prezentācijas skati;
  • Dažādu objektu iekļaušana prezentācijā;
  • Prezentācijas vizuālais noformējums;
  • Slīdu pāreja un animācija
  • Prezentācijas materiālu druka;
  • Papildus materiāli sekmīgai moduļa apguvei.

 

Stundu skaits: 

~40 akadēmiskās stundas: ievadinstruktāža patstāvīgam darbam e-apmācību vidē  2 ak/st.;  patstāvīgās mācības e-apmācību vidē ~35 ak/st., kontaktstundas 2 ak/st.; noslēguma ieskaites tests  40 min.

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties