Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt vai papildināt zināšanas dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas u.c. ar dzelzceļa satiksmes drošību saistītos jautājumos, lai nodrošinātu un uzlabotu dzelzceļa satiksmes drošību.

Dalībnieki: 

Visi interesenti, kas pildot savus darba pienākumus ir saistīti ar dzelzceļa satiksmes drošību, tās nodrošināšanu.

Tēmas: 

Vispārīgie jautājumi. MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 1.nodaļa un 2.nodaļas 2.1. un 2.2. punkts Pielikums: 1;

Signāli.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.1. – 3.6. nodaļas pielikumi: 2. - 6;

Ritošais sastāvs.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 7.1, 7.2.,7.3., 8.3., 8.5. un 3.7. nodaļas Pielikumi: 7. un 10., 11;

Tehniskā aprīkojuma uzturēšana.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 6. nodaļa Pielikums: 9;

Dzelzceļa satiksmes vadības, sakaru un elektroapgādes iekārtas.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 4.1., 4.2. un 4.3. nodaļas;

Dzelzceļa satiksme.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 8.1., 8.2., 8.4., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.15., 8.16., 8.18. un 8.19. nodaļas;

Dzelzceļa satiksme infrastruktūras bojājumu gadījumā.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.8., 8.14. un 8.17. nodaļas.Pielikums: 8;

MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" Pielikumi: 12.-17.,19; Stacija un pieturas punkts.MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 5. nodaļa; MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi".Pielikumi: 18.,20.-23;

Latvijas standarts LVS 282:2005 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti”;

Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaudes tests un tā izskatīšana.

Stundu skaits: 

24 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties