P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Iegūt vai pilnveidot teorētiskās zināšanas, gūt izpratni par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas pamatprasībām sliežu ceļu uzturēšanas, signalizāciju, dzelzceļa satiksmes vadības, sakaru un elektroapgādes iekārtu ritošā sastāva jomā.

Dalībnieki: 

Visi interesenti, kas, pildot savus darba pienākumus, ir saistīti ar dzelzceļa satiksmes drošību, tās nodrošināšanu.

Tēmas: 

Vispārīgie jautājumi. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 1.nodaļa un 2.nodaļas 2.1. un 2.2. punkts, pielikums: 1;

Signāli. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.1. – 3.6. nodaļas pielikumi: 2. - 6.;

Ritošais sastāvs. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 7.1., 7.2., 7.3., 8.3., 8.5. un 3.7. nodaļas pielikumi: 7.,10. un 11.;

Tehniskā aprīkojuma uzturēšana. MK 2010.gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 6. nodaļas pielikums: 9;

Dzelzceļa satiksmes vadības, sakaru un elektroapgādes iekārtas. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 4.1., 4.2. un 4.3. nodaļas;

Dzelzceļa satiksme. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 8.1., 8.2., 8.4., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.15., 8.16., 8.18. un 8.19. nodaļas;

Dzelzceļa satiksme infrastruktūras bojājumu gadījumā. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.8., 8.14. un 8.17. nodaļas. Pielikums: 8;

MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" pielikumi: 12.-17.,19;

Stacija un pieturas punkts. MK 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 5. nodaļa; MK 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" pielikumi: 18., 20.-23.;

Latvijas standarts LVS 282:2005 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti”;

Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaudes tests un tā izskatīšana.

Stundu skaits: 

24 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties