P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā veikt sagatavoto speciālistu darbam augstumā pilnveides periodisko atkārtoto apmācību, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, speciālo inventāru un drošības sistēmas, spētu pareizi novērtēt situāciju un darba vides riska faktoru novēršanas pasākumu īstenošanu, veicot darbus 5 m augstumā un virs 5 m

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri saskaņā ar LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, veic darbus 5 m augstumā un virs 5 m (augstkāpēja darbs)

Tēmas: 
  • Darba aizsardzības noteikumu vispārīgie principi;
  • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
  • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai;
  • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana,darbs ar pārvietojamām kāpnēm;
  • Darba vietu nodrošināšanas pincipi.
Stundu skaits: 

7 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
  • 27.03.2023
  • 09:00 līdz 15:30
Jelgava Pieteikties
  • 28.03.2023
  • 09:00 līdz 15:30
Jelgava Pieteikties