Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot speciālistus darbam augstumā, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, spētu pareizi novērtēt situāciju un veikt pasākumus  kritienu riska novēršanai, veicot darbus 5 m augstumā virs 5 m.

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri saskaņā ar  LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, veic darbus 5 m augstumā un virs 5 m (augstkāpēja darbs).

Tēmas: 
  • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
  • Darba aizsardzības noteikumi;
  • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai;
  • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana;
  • Darba organizācija un aprīkojuma izvēle konkrētās darba situācijās, veicot darbus augstumā;
  • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā.

 

Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
  • 02.11.2020
  • 03.11.2020
  • 09:00 līdz 16:15
  • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties