P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā veikt sagatavoto speciālistu darbam augstumā, t.sk. iekārtā stāvoklī pilnveides periodisko atkārtoto apmācību, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, speciālo inventāru un drošības sistēmas, spētu pareizi novērtēt situāciju un darba vides riska faktoru novēršanas pasākumu īstenošanu, veicot darbus augstumā un grūti pieejamās vietās

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri saskaņā ar LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” veic darbus augstumā un grūti pieejamās vietās, t.sk. iekārtā stāvoklī (industriālā alpīnista darbs)

Tēmas: 
  • Darba aizsardzības noteikumu vispārīgie principi. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
  • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā un grūti pieejamās vietās, izmantojot virves un stiprinājumus, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai;
  • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana;
  • Praktisko iemaņu gūšana darbu veikšanai augstumā un grūti pieejamās vietās, t.sk. iekārtā stāvoklī.

 

Stundu skaits: 

7 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties