Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot speciālistus darbu veikšanai augstumā, t.sk. iekārtā stāvoklī, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, speciālo inventāru (virves un stiprinājumus) un drošības sistēmas, spētu pareizi novērtēt situāciju un veikt pasākumus  kritienu riska novēršanai, veicot darbus augstumā un grūti pieejamās vietās

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri saskaņā ar  LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” veic darbus augstumā un grūti pieejamās vietās, t.sk. iekārtā stāvoklī (industriālā alpīnista darbs)

Tēmas: 
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
 • Darba aizsardzības noteikumi;
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā un grūti pieejamās vietās, izmantojot virves un stiprinājumus, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai;
 • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana;
 • Darba organizācija un aprīkojuma izvēle konkrētās darba situācijās, veicot darbus augstumā un grūti pieejamās vietās;
 • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
 • Prasme izvēlēties piemērotu aprīkojumu,pārbaudīt to un pareizi pielietot konkrētā darba situācijā,ievērojot darba aizsardzība prasības;
 • Droša un pareiza darbu veikšanas iekārta stāvoklī,samazināts risks apdraudēt savu un ciu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Iemaņas veikt kravas pacelšanu un nolaišanu,izmantojot virvju sistēmu.

 

Stundu skaits: 

24 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 13.10.2020
 • 14.10.2020
 • 15.10.2020
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties