P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā veikt darbinieku apmācību darbam augstumā, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, speciālo inventāru un drošības sistēmas, spētu pareizi rīikoties daerba procesā radušās situācijās ub ārkārtyas gadījumos, veicot darbus augstumā līdz 5 m

Dalībnieki: 
  • Darbinieki, kuri saskaņā ar LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, veic darbus augstumā līdz 5 m
Tēmas: 
  • Darba aizsardzības noteikumu vispārīgie principi
  • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai;
  • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana, darbs uz pārvietojamajām kāpnēm;
  • Praktisko iemaņu gūšana darbu veikšanai augstumā.
Stundu skaits: 

6 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties