P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
14
 
15
 
 
17
 
18
 
19
 
 
 
 
 
24
 
25
 
26
 
 
28
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā veikt speciālistu darbam augstumā apmācību, lai viņi pārzinātu darba aizsardzības prasības, prastu pielietot nepieciešamo darba aprīkojumu, speciālo inventāru un drošības sistēmas, spētu pareizi novērtēt situāciju un darba vides riska faktoru novēršanas pasākumu īstenošanu, veicot darbus augstumā līdz 5 m 

Dalībnieki: 

Darbinieki, kuri saskaņā ar  LR Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, veic darbus augstumā līdz 5 m

Tēmas: 
 • Darba aizsardzības noteikumu  vispārīgie principi;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana un pasākumi riska samazināšanai;
 • Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to pielietošana;
 • Darba vietu nodrošināšanas principi;
 • Praktisko iemaņu gūšana darbu veikšanai augstumā;
 • Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaude.
Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 06.02.2023
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties
 • 08.02.2023
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties
 • 09.02.2023
 • 09:00 līdz 16:15
Rīga Pieteikties