P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Veidot pamatzināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām, dzīvībai kritiskām situācijām, drošas uzvedības pamatprincipiem, piemērotāko rīcību ārkārtas gadījumos, kā arī sniegt zināšanas par iespējamām katastrofām, kas var notikt koncernā “Latvijas dzelzceļš” un Latvijas Republikā

Dalībnieki: 

“Latvijas dzelzceļš” koncerna darbinieki, kas ir nodarbināti paaugstinātas bīstamības un kritiskās infrastruktūras objektos, kā arī darbinieki, kuri amata pienākumu pildīšanas laikā var būt iesaistīti avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos

Tēmas: 
  • Valsts civilās aizsardzības sistēma;
  • Iespējamās katastrofas un to sekas ;
  • Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība;
  • Rīcība dažādu apdraudējumu un katastrofu gadījumos;
  • Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās iemesli biroja telpās un ēkās;
  • Ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekme uz cilvēka veselību;
  • Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā;
  • Ugunsdzēsības aparātu tehniskais raksturojums un darbības princips.
Stundu skaits: 

7 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties