P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Darbinieki,kuru amata pienākumos ietilpst stropēsanas darbu veikšana un no zemes vadāmo celtņu apkalpošana (darbu izpildītāji)

Dalībnieki: 

Stropētājiem un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoriem atkārtotās periodiskās apmācības rezultātā gūt vai atjaunot teorētiskās zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar vadāmajiem no zemes kravas celtņiem, atjaunot zināšanas, stropēšanas darbu veikšanā, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtības un drošu paņēmienu pielietošanā

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti,kas jāievēro,veicot darbus ar bīstamajām iekārtām;
  • Pamata informācija par kravas celtņiem;
  • Kravas celtņu satveršanas ierīces un palīgierīces;
  • Darbs ar kravām;
  • Droša darbu veikšana;
  • Elektrodrošības pamati un vadības pults;
  • Noslēguma pārbaudījuma tests.
Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties