P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt un papildināt zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar kravas celtņu ekspluatāciju un bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām

Dalībnieki: 

Atbildīgie speciālisti par kravas celtņu tehnisko stāvokli,drošu darba veikšanu ar kravas celtņiem,to apkopi un tehnisko stāvokli 

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti,kas jāievēro,veicot darbus ar bīstamajām iekārtām;
  • Atbildīgo speciālistu loma,ietekme un uzdevumi droša darba veikšanai kravas celtņu tehniskajā uzraudzībā;
  • Kravas celtņu uzraudzības un apkalpošanas organizēšana.LDz bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla sagatavošana,iekārtu reģistrācija un avāriju izmeklēšanas kārtība.LDz esošās situācijas novērtēšana;
  • Kravas celtņu klasifikācija,tehniskās prasības un uzraudzības kārtība; Kravas celtņu montāža,remonts;
  • Kravas celtņu ierīces;
  • Darbs ar kravām;
  • Prasības signāliem;
  • Darba drošības prasības darbu veikšanai ar kravas celtņiem;
  • Noslēguma pārbaudījuma tests.
Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties