P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas un prasmes par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju tehniskās uzraudzību kārtību, drošu to lietošanu un apkopi, darba drošības prasībām

Dalībnieki: 

Atbildīgie specialisti par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju (SKWAY 125, NIFTY lift-140, NIFTY lift-N120TE, ПМ-0104 u.c.) tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajām iekārtām – hidrauliskajiem pacēlājiem
  • Cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju vispārējās prasības, klasifikācija, raksturojums un darbības principi. Pacēlāju reģistrācija. Pacēlāju kārtējās un ārpuskārtējās tehniskās pārbaudes;
  • Darba organizācija; Darbu veikšanas prasības ar cilvēku celšanai paredzētajiem hidrauliskajiem pacēlājiem;
  • Galvenie riski cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju eksplu-atācijā, to novēršana; 
  • Atbildes uz jautājumiem, noslēguma pārbaudījums.

  

Stundu skaits: 

6 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties