P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt un papildināt teorētiskās  zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar vadāmiem no zemes kravas celtņiem, gūt zināšanas, prasmes un praktiskajās nodarbībās iemaņas  stropēšanas darbu veikšanā, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtības un drošu paņēmienu pielietošanā 

 

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Dalībnieki, kuru amata pienākumos ietilpst stropēšanas darbu veikšana un no zemes vadāmo celtņu apkalpošana (darbu izpildītāji)

Tēmas: 
 • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtām;
 • Pamatziņas par kravas celtņiem;
 • Kravas celtņu satveršanas ierīces un palīgierīces;
 • Darbs ar kravām;
 • Darbu drošas veikšanas un darba drošības nodrošinā-šanas kārtība darbos ar sijceltņi;
 • Vadības pults;
 • Elektrodrošības pamati. 

 

Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 19.04.2023
 • 20.04.2023
 • 09:00 līdz 16:15
 • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties