P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Stropētājiem un no zemes vadāmo kravas celtņu operatoriem atkārtotās periodiskās apmācības rezultātā gūt vai atjaunot teorētiskās zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar vadāmajiem no zemes kravas celtņiem, atjaunot zināšanas, stropēšanas darbu veikšanā, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtības un drošu paņēmienu pielietošanā 

Papildus informācija: 

Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem 

Dalībnieki: 

Darbinieki,kuru amata pienākumos ietilpst stropēšanas darbu veikšana un no zemes vadāmo celtņu apkalpošana

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtām;
  • Kravas celtņu uzraudzības un apkalpošanas galvenie aspekti;
  • Kravas celtņu satveršanas ierīces un palīgierīces;
  • Darbs ar kravām;
  • Darbu drošas veikšanas un darba drošības nodrošinā-šanas kārtība darbos ar sijceltni;
  • Vadības pults darbība;
  • Noslēguma pārbaudījums.
Stundu skaits: 

4 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties