P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt un papildināt zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar kravas celtņu ekspluatāciju un bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām 

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Atbildīgie speciālisti par drošu darba veikšanu ar kravas celtņiem un kravas celtņu tehnisko stāvokli

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtām;
  • Atbildīgo speciālistu loma, ietekme un uzdevumi droša darba veikšanai kravas celtņu tehniskajā uzraudzībā;
  • Kravas celtņu uzraudzības un apkalpošanas organizēšana. LDz bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla ;sagatavošana, iekārtu reģistrācija un avāriju izmeklēšanas kārtība. LDz esošās situācijas novērtēšana;
  • Kravas celtņu klasifikācija, tehniskās prasības un uzraudzības kārtība;
  • Kravas celtņu montāža, rekonstrukcija, remonts;
  • Kravas celtņu ierīces;
  • Darbs ar kravām;
  • Prasības signāliem;
  • Darba drošības prasības darbu veikšanai ar kravas celtņiem.
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties