Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt, papildināt vai uzlabot zināšanas par bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem

 

  Dalībnieki: 

  Personas, kuru darba pienākumi ir saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem

  Tēmas: 
  • Normatīvie akti,kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus starptautiskajos un iekšzemes pārvadājumos;
  • Bīstamo kravu klasifikācija,klašu raksturojums pēc fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;
  • Bīstamības zīmes ,to pielietojums;
  • Pazīšanās zīmes (oranžās plāksnītes),to pielietojums.Informācija uz pazīšanās zīmes;
  • Pavadzīmju aizpildīšana bīstamo kravu pārvadājumos;
  • Bīstamo kravu sūtījumu apzīmēšanas prasību un to dokumentācijas pārbaude;
  • Darbinieku rīcība bīstamo kravu avārijas situācijās.

   

  Stundu skaits: 

  8 akadēmiskās stundas

  Plānotās mācības

  Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

  Pieteikties