P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt, atjaunot un papildināt teorētiskās  zināšanas vajadzīgo kompetenču uzturēšanai par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm stropēšanas darbu veikšanā, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtības un drošu paņēmienu pielietošanā

Papildus informācija: 

Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem 

Dalībnieki: 

Personas, kas veic kravu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus (atestēti darbu izpildītāji (stropētāji) ar darba pieredzi)

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtām;
  • Pamatziņas par kravas celtņiem;
  • Kravas celtņu satveršanas ierīces un palīgierīces;
  • Darbs ar kravām;
  • Darbu drošas veikšanas un darba drošības nodrošinā-šanas kārtība darbos ar sijceltni;
  • Elektrodrošības pamati.
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties