Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem papildināt un gūt zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar katliem un spiedieniekārtām

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls (darbu izpildītāji un atbildīgie speciālisti)

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtām;
  • Katlu veidi;
  • Katlumāju palīgiekārtas;
  • Kontroles un mēraparāti, automātiskās kontroles un regulēšanas ierīces;
  • Siltumapgādes sistēmas;
  • Cauruļvadi, spiedientvertnes;
  • Katlu ūdens režīms un ūdens ķīmiskā sagatavošana;
  • Palīgiekārtu tehnoloģiskās aizsardzības aparāti un shēmas. Katlumāju principiāla shēma. Katlumāju ekspluatācija.
     
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties