Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem papildināt un gūt zināšanas par darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības noteikumiem un darba metodēm, strādājot ar  spiedieniekārtām

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls (darbu izpildītāji un atbildīgie speciālisti)

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajam iekārtam;
  • Vispārējās prasības spiedieniekārtas konstrukcijai;
  • Materiāli, ko izmanto spiedieniekārtu izgatavošanā;
  • Spiedieniekārtas armatūra, kontroles un mēraparāti, drošības ierīces;
  • Spiedieniekārtas uzstādīšana, reģistrācija, tehniskā pārbaude, atļauja ekspluatācijas;
  • Spiedieniekārtas uzraudzības organizē-šana, apkope un remonts;
  • Standartizācija;
  • Tehniskie noteikumi, kuri jāievēro darbu veikšanas laikā.

 

Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties