Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem gūt zināšanas par bīstamo iekārtu standartiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar kravas celtņu apkalpošanu

Papildus informācija: 

***Mācību kursa programma paredzēta tikai koncerna Latvijas dzelzceļš darbiniekiem

Dalībnieki: 

Atbildīgie speciālisti par kravas celtņu tehnisko stāvokli, to drošu lietošanu un apkopi, speciālisti, kuri nodarbojas ar  kravas celtņu apkalpošanu

Tēmas: 
  • Darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības likumdošanas un normatīvie akti;
  • LR 24.09.2012 likums ”Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;
  • LR 09.02.10 noteikumi Nr113 „Kravas celtņu uzraudzības kārtība”;
  • Kravas celtņi. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā;
  • Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai;
  • Celtņi. Testa kodekss un procedūras;
  • Celtņi .Mobilie celtņi;
  • Atbildes uz jautājumiem, noslēguma pārbaudījums.
Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties