Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas un prasmes par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju tehniskās uzraudzību kārtību, drošu to lietošanu un apkopi, darba drošības prasībām

Dalībnieki: 

Atbildīgie specialisti par cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju (SKWAY 125,  NIFTY lift-140, NIFTY lift-N120TE, ПМ-0104 u.c.) tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju 

Tēmas: 
  • Reglamentējošie normatīvie akti, kas jāievēro, veicot darbus ar bīstamajām iekārtām – hidrauliskajiem pacēlājiem;
  • Cilvēku celšanai paredzēto hidraulisko pacēlāju vispārējās prasības, klasifikācija,  raksturojums un darbības principi. Pacēlāju reģistrācija. Pacēlāju kārtējās un ārpuskārtējās tehniskās pārbaudes;
  • Darba organizācija. Darbu veikšanas prasības ar cilvēku celšanai paredzētajiem hidrauliskajiem pacēlājiem;
  • Galvenie riski cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju eksplu-atācijā, to novēršana.

 

Stundu skaits: 

6 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties