P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Lai nodrošinātu 05.05.2016. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma prasību ievērošanu un pilnveidotu “Latvijas dzelzceļš” koncerna darbinieku zināšanas,  Profesionālās tālākizglītības  iestāde “LDZ Mācību centrs” sadarbībā ar Tehniskās inspekcijas Ārkārtējo situāciju un atjaunošanas līdzekļu nodaļu un Drošības direkcijas Iekšējās drošības daļu š.g. 24.aprīlī ir uzsākusi “Latvijas dzelzceļš” koncerna darbinieku izglītošanu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā.Izglītības programmas “Civilā aizsardzība” (4 ak/h) laikā pasniedzēji - savas jomas profesionāļi, sniedz pamatzināšanas par ikdienā iespējamām bīstamām, dzīvībai kritiskām situācijām, drošas uzvedības pamatprincipiem, piemērotāko rīcību ārkārtas gadījumos, kā arī informāciju par iespējamām katastrofām, kas var notikt “Latvijas dzelzceļš” koncernā un Latvijas Republikā.Sakarā ar to, ka Latvijas dzelzceļš koncernā ir paaugstinātas bīstamības objekti, izglītības programmas pasniedzēji atgādina, ka objektu un struktūrvienību drošība ir atkarīga no katra tur strādājošā. Katram darbiniekam ir  jābūt vērīgam un nekavējoties jāreaģē uz pamanītajiem draudiem, gan savā darba vietā, gan arī visā struktūrvienības objektā un tā apkārtnē. Tāpat arī katram – kā fiziskai personai, ir pienākums civilajā aizsardzībā nodrošināt savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša īpašuma uzturēšanu un ekspluatēšanu tā, lai neradītu kaitējumu cilvēku, vides, infrastruktūras un īpašuma drošībai, un nekavējoties ziņot attiecīgajām valsts vai pašvaldības institūcijām par katastrofas draudiem vai katastrofas gadījumu, bet notiekot tam rīkoties saskaņā ar atbildīgo valsts vai pašvaldību institūciju sniegto informāciju un šo institūciju amatpersonu norādījumiem.