Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Vasara ir atpūtas un jaunu spēku uzkrāšanas periods. Tomēr, kamēr citi atpūšas un bauda saulainās dienas, LDZ Mācību centrā ir notikusi rosība, paveikti darbi, lai visiem būtu patīkami mācīties un uzturēties izglītības iestādes telpās."LDZ Mācību centrs" atskatās uz paveikto:

  • Izstrādātas jaunas, koncerna Latvijas dzelzceļš vajadzībām atbilstošas izglītības programmas.
  • LR Izglītības kvalitātes dienestā ir licencēta 160 stundu  profesionālās pilnveides izglītības programma “Sliežu  ceļu uzturēšana un remonts”, kas paredzēta ceļu saimniecības darbinieku zināšanu mērķtiecīgai, kvalitatīvai un efektīvai pilnveidošanai, kvalifikācijas paaugstināšanai un karjeras izaugsmei.
  • Veikti licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta civilo aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem” īstenošanas plānošanas darbi, lai š.g. oktobrī uzsāktu tās akreditācijas procesu.
  • Kvalitatīvai izglītošanas procesa organizācijai un norisei LDZ Mācību centrā ir veikta iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizēšana,
  • LDZ Mācību centrs izstrādājis un publicējis  izglītības iestādes darbības kvalitātes  un akreditācijai iesniegtās profesionālās izglītības programmas pašvērtējumu, kurā  veikta LDZ Mācību centra darbības un izglītības kvalitātes  analīze par plānoto un paveikto visās darbības jomās, apzināti pozitīvie aspekti  un nepieciešamie uzlabojumi.

Cītīgi strādājot pie izglītības programmu izstrādes, ir arī padomāts par tehnisko resursu pilnveidošanu  un telpu labiekārtošanu:

  • Datorklasē ir veikti labiekārtošanas darbi – uzstādīti jauni monitori un sistēmbloki.
  • Mācību centra auditorijās un iekštelpās ir veikts kosmētiskais remonts.
  • Vienā no auditorijām tika uzstādīta jauna interaktīvā tāfele.
  • Mācību kursam: “Darbs augstumā” profesionālajai apmācībai esam papildinājuši ar jaunu inventāru praktiskajām nodarbībām.

Mūsu mērķis ir nodrošināt un veicināt pozitīvu, mūsdienīgu un  kvalitatīvu mācību procesu.