P O T C P S S
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
22
 
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību, jo 2018.gada 25.maijā Latvijā tika piemērota ES Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR),kura nesa virkni izmaiņu un jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem.                                                                                           Arī Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” aktīvi iesaistījās koncerna Latvijas dzelzceļš darbinieku izglītošanā un sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Informatīvo tehnoloģiju drošības daļas vadītāja vietnieci, sertificētu datu aizsardzības speciālisti  Janu KLINTĀJU sākot jau ar 2018.gada aprīli organizēja informatīvus seminārus par personas datu aizsardzību un drošību. Uz semināru tika aicināti darbinieki, kuri, veicot savus darba pienākumus, ir iesaistīti personas datu apstrādes procesā. Semināri notika gan Rīgā, gan Daugavpilī.                                                                                                                                                        Semināru mērķis bija informēt darbiniekus, kādēļ datu aizsardzība kļuvusi tik aktuāla, kādas ir jaunās datu aizsardzības prasības, kādus pienākumus tā uzliek un kā nodrošināt to ievērošanu. J.KLINTĀJA izskaidroja semināra dalībniekiem, kas ir personas dati, kā jārīkojas ar personu datiem pildot darba pienākumus, kādas ir darbinieku tiesības un pienākumi attiecībā ne tikai uz trešo personu datiem, bet arī saviem.                                                                                       Semināru laikā lektore izskatīja praktiskus piemērus, analizēja dažādu situāciju aspektus un sniedza klausītajiem izsmeļošas atbildes.                                                                                                                                                 Sniegsim, glabāsim un apstrādāsim fiziskās personas datus pārdomāti!                                                                   LDZ Mācību centra kolektīvs novēl visiem jauku vasaru!