Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

 Publicējam Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" pašnovērtējuma ziņojumu: pasnovertejuma_zinojums_da_2020.pdf