P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Ir aizritējuši 2019./2020.mācību gada pirmie trīs mēneši. VAS “Latvijas dzelzceļš” Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” neatlaidīgi turpina pilnveidot izglītības procesa kvalitāti: gan aktualizējot izglītības programmas, uzlabojot mācību prezentāciju vizuālo un saturisko daļu, gan arī veicot pasniedzēju snieguma sistemātisku vērtēšanu. Pasniedzēju vērtēšana pamatā tiek veikta 2 veidos:

  • anketēšana (vērtē izglītojamie);
  • nodarbību hospitācija jeb vērošana (vērtē izglītības iestādes vadītājs vai galvenais mācību koordinētājs).

Izglītojamie mācību kursu vērtē 5 kritērijos: iegūtās zināšanas, prezentācijas kvalitāte, izdales materiāli, pasniedzēja sniegums, mācību saturs. Kursiem ar zemāko vērtējumu tiek veikta hospitācija, kuras laikā ar pasniedzēju tiek pārrunātas kursa pilnveides iespējas.Septembrī Latgales reģionā ļoti augstu vērtējumu ir saņēmis 4 ak/h mācību kurss “Civilā aizsardzība”, kur katrs iepriekš minētais kritērijs ir novērtēts amplitūdā 96-100%. Izcili ir novērtēts arī pasniedzēja A.Stroda sniegums. Tāpat arī nevar nepieminēt 16 ak/h mācību kuru “Darbs augstumā, kur vērtējumi svārstījās no  95 līdz 100%.Vidējie rezultāti  2019. gada septembrī, atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem: mācību kursa saturiskā daļa- 94%; pasniedzēja sniegums- 96%; izdales materiāls- 91%; prezentācijas kvalitāte- 93%; iegūtās zināšanas- 93%.       Oktobrī tika veikta anketēšana 24 mācību kursiem. Teicami rezultāti tika uzrādīti mācību kursā “Excel 2016- lietpratēju līmenis”, kurā visos kritērijos rezultāts pārsniedza 95%. Tāpat starp labākajiem kursiem jāatzīmē “Darbs augstumā”  un “BITU. Kravas celtņi” (rezultāti visos kritērijos no 97% līdz100%).Salīdzinot vidējos septembra un oktobra rādītājus, jāsecina, ka rezultāti ir stabili un nemainīgi, liecinot par augsto izglītības procesa kvalitāti.Lai gan novembris vēl nav beidzies, tomēr jau ir zināms, ka novembrī  atkārtoti starp labākajiem mācību kursiem ierindosies “Excel 2016-lietpratēju līmenis”- 5 vērtēšanas kritērijos tika saņemts maksimālais novērtējums. Vēlamies izteikt lielu pateicību pasniedzējam par izcilo sniegumu un izglītojamo aktīvu iesaisti mācību procesā!            Esam pateicīgi par mūsu atsaucīgajiem izglītojamajiem, kuri godprātīgi izvērtē mācību norises pozitīvās puses, kā arī ierosina veikt nepieciešamos uzlabojumus. Tas savukārt ļauj mums attīstīties un pilnveidoties.