P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
14
 
15
 
 
 
 
19
 
 
 
22
 
23
 
 
 
 
 
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” teritorijā ir izbūvēts jauns mācību poligons:  dzelzceļa pārmiju pārvedas komplekts  ar elektropievada garnitūru un sliežu ķēdi, kur pārmija tiek pārlikta no manevru kolonas.

Mācību poligons Profesionālās tālākizglītības iestādes „LDZ Mācību centrs” izglītojamajiem paver jaunas iespējas, jo tagad varēs apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas,  bet arī, pašiem darbojoties drošā vidē, pārliecināties par savam zināšanām, pilnveidot praktiskās iemaņas  un labāk izprast dzelzceļa pārmiju pārvedu uzbūvi, funkcijas un darbību.

28.aprīlī Profesionālās tālākizglītības iestādē „LDZ Mācību centrs” tika organizēts mācību kurss „Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču remonta un bojājumu laikā”, kurā piedalījās VAS "Latvijas dzelzceļš" Rīgas ekspluatācijas iecirkņa staciju priekšnieki un staciju dežuranti. Mācību kursu vadīja vecākais tehnisko mācību koordinētājs un pasniedzējs Josifs KARASINSKIS. Šī mācību kursa galvenais mērķis ir pilnveidot darbinieku prasmes rīcībai konkrētās nestandarta un kritiskās darba situācijās SCB ierīču remonta un bojājumu laikā.  Jaunais mācību poligons lieti noderēja, ar tā palīdzību tika pilnveidots un uzlabots mācību process, jo pasniedzējam bija iespēja detalizēti iepazīstināt mācību kursa dalībniekus ar dzelzceļa pārmiju pārvedas darbību rokas vadībā (ar kurbuli) elektropievada bojājuma gadījumā un ar praktiskiem piemēriem izskaidrot darbinieku rīcību šādās situācijās.