P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Viena no VAS „Latvijas dzelzceļš” pamatvērtībām un prioritātēm ir drošība, īpaša uzmanība uzņēmumā tiek veltīta drošas  darba vides veidošanai, darba aizsardzības noteikto prasību izpildei. Tāpēc laika posmā no š.g. 9.jūnija līdz 13.jūnijam LDZ Mācību centrs Rīgā organizēja 38 stundu mācību kursus „Motorzāģa un krūmgrieža operators”. Mācībās piedalījās darbinieki, kuri darba pienākumu veikšanai strādā ar motorzāģi un krūmgriezi un kuriem saskaņā ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” nepieciešams motorzāģa un krūmgrieža vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

 Mācību laikā tika apgūtas teorētiskās zināšanas par krūmgrieža un motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu. Īpaša vērība tika veltīta  praktisko iemaņu pilnveidošanai, prasmīgai motorzāģa un krūmgrieža tehniskās apkopes veikšanai,  koku gāšanai un  atzarošanai un  krūmu izzāģēšanai. Noslēgumā tika veikta arī darbinieku zināšanu pārbaude.

Mācībās gūtās zināšanas un iemaņas pasargās darbiniekus no nelaimes gadījumiem darba vietā, kā arī nodrošinās prasmi kvalitatīvi un dinamiski veikt sev uzticētos darba pienākumus ar krūmgriezi un motorzāģi.