P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Saskaņā ar  2006.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 „Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” dzelzceļa speciālistiem, kuru profesiju saraksts ir minēts šo noteikumu pielikumā Nr.1, vai darbiniekiem, kuri pilda dzelzceļa speciālista darba pienākumus, ir nepieciešams kārtot dzelzceļa speciālista profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu.

                Lai uzlabotu  teorētiskās zināšanas un pilnveidotu dzelzceļa speciālistu prasmes, Profesionālās tālākizglītības iestāde „LDZ Mācību centrs” izstrādājis mācību programmu „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi un reglamentējošie normatīvie akti”. Programmā iekļauts dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudei nepieciešamais  informācijas apjoms, izskatīti dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošie normatīvie akti u.c. jautājumi.  Profesionāli un pieredzējuši pasniedzēji dalīsies savā pieredzē par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu specifiku, prasībām un to ievērošanu reālajā darba vidē.